Vad ska vi tänka på när vi använder en jonfläkt

- Sep 25, 2019-

Vad ska vi tänka på när vi använder en jonfläkt?


Jonfläkten är ett av de nödvändiga statiska eliminationsverktygen i produktionsverkstaden. Vindens storlek kan justeras med en hastighetsomkopplare i ett brett område. Fläktar genererar stora mängder positivt och negativt laddat luftflöde som neutraliserar laddningen på föremålet. När objektets yta är negativt laddad drar det till sig en positiv laddning i luftflödet. När objektets yta är positivt laddad drar det till sig den negativa laddningen i luftflödet, så att den statiska elektriciteten på objektets yta neutraliseras. Eliminera syftet med statisk elektricitet. Vi bör överväga följande problem när vi använder jonfläktar.

1. Ju närmare avståndet är, desto snabbare tas den statiska elektriciteten bort. De effektiva avstånden för olika typer av jonfläktar är olika. Jonerna i det starka joniseringsläget för elektriskt fält är större än den statiska eliminatorn, och urladdningsnålen i jonfläkten är den mest mottagliga för åldring och skada.

2, regelbunden rengöring och underhåll kan säkerställa att utrustningen effektivt eliminerar den statiska hastigheten.

3, mäter vanligtvis dissipationshastigheten för jonfläkten för att beakta dess indikatorer.

4. Kontrollera jonbalansen. Jonobalans kan orsaka att statisk elektricitet appliceras på föremål i handlingsområdet.

Jonfläktar är indelade i horisontella och hängande typer. Naturligtvis är användningsområdet inte detsamma. Olika typer av jonfläktar är lämpliga för olika objekt. Vi bör välja utifrån deras egna behov.