Vad är EPA-testning

- Sep 20, 2019-

Vad är EPA-testning


Upptäckten av elektrostatisk skyddszon är en oumbärlig del av hela det antistatiska arbetet. För att förstå produktionen av ESD, förstå genereringen av statisk elektricitet i processen för produktion, lagring, transport, förpackning, etc., fastställa faran för ESD i processen, fastställa den statiska strömförsörjningen, kontrollera EPA: s elektrostatiska skydd åtgärder, kvaliteten på leveranserna och analysera den elektrostatiska olyckan, måste utföra ett elektrostatisk test. Dessutom är det nödvändigt att testa parametrarna för statisk elektricitet vid processdesign, testning, konstruktion, produktion etc. vid antistatiska arbeten.

De viktigaste detekteringsindikatorerna är vanliga ytmotståndsvärden (punkt till punkt) och elektrostatiska spänningsvärden. Instrumenten som användes var ytmotståndstestare och elektrostatiska fälttestare.