SIMCO jon fläkt

- Jun 06, 2018-

Statisk Eliminator Ion Blower Operation


På industriproduktionen, på grund av friktion, skalning, klämning och induktion av föremål har objektets ytarea olika elektriska laddningar. När sådan laddning ackumulering når en viss nivå, kommer elektrostatisk adsorption och urladdning att uppstå. Uppsamling och urladdning av elektrostatisk laddning kommer att ha stor inverkan och skada på industriproduktionen. Till exempel vidhäftning av föremål, repulsion, elektrostatisk nedbrytning, mänsklig chock och explosion.


Jon-fläktens roll är att använda luftjonisering för att generera ett stort antal positiva och negativa laddningar och blåsa ut de positiva och negativa laddningarna med en fläkt. En ström av positiva och negativa laddningar bildas för att neutralisera laddningen på objektets yta. När objektets yta är negativt laddad kommer den att dra till sig den positiva laddningen i luftflödet. När objektets yta är positivt laddad kommer den att dra till sig den negativa laddningen i strömmen, så att statisk elektricitet på objektets yta neutraliseras. Eliminera syftet med statisk elektricitet.


SIMCO-ionfläktserier som tillverkas av vårt företag har små vindkraftverk för att ge vindkraft, men även rullfläktar för att ge vindkraft. Vindens storlek kan justeras inom ett brett område med hastighetsreglaget.

Produktegenskaper, neutralisera statisk snabbt.

1, jonström täckningsområde.

2. Brett spektrum av jonmediering.

3, det finns en speciell jon emitter renare.

4, joniseringsindikator.

5, fläkten har ett bra jordningsskydd.