Simco Ionizing Air Gun

- Apr 22, 2018-

Simco Joniserande luftpistol HBA och ES

Simco ES.jpg

Ionizer luftpistol är en mycket effektiv statisk elimineringsanordning. Det blåser snabbt ett stort antal positiva och negativa joner som alstras av jongenererande enheten till det område där statisk elektricitet ska avlägsnas, neutraliserar den elektrostatiska laddningen som ackumuleras på objektet och höghastighets jonström strömmar statisk elektricitet. Dammpartiklar blåses bort och de förhindras från att dra tillbaka dammpartiklar igen; De används ofta i elektronisk montering, emblem elektronik tillverkning, biologiska produkter, läkemedel, formsprutning, tryckning och andra industrier