Behöver uppmärksamma vad gummi blad lagring

- Jan 30, 2018-

Den viktigaste komponenten i gummi plattan är ett gummimaterial, görs under stor press, inledningsvis mycket instabil, lätt att expandera och dra in, för att användas i en kort tidsperiod för att underlätta vid normal användning, annars är det lätt att orsaka storleken på olämplig situation . Gummi i lagringstid att uppmärksamma följande punkter.

Lagring av gummi blad lager bör först Välj först en god ventilation och relativt torrt.

Andra håll bladet gummi borta från värme och kemikalier.

För det tredje bör lagringsplatsen över marken och inuti väggen 20.

Fjärde, Undvik direkt solljus på isolerande gummi plattan.