Ionfläkt i det rena rummet

- May 29, 2019-

Eliminera statisk elektricitet - vi kan anpassa jonfläkten i renrummet


Eftersom produktionen av elektroniska produkter blir alltmer krävande, måste många sofistikerade elektroniska produkter slutföras i en sluten dammfri verkstad. För att skydda produktens kvalitet från statisk elektricitet är reningsverkstaden också arbetsområdet för antistatisk EPA.


I ett sådant antistatiskt EPA-arbetsområde produceras vissa elektroniska produkter med en jonfläkt för att avlägsna statisk elektricitet. Ion fans är riktigt bra på att ta bort statisk elektricitet, men det är viktigt att välja vilken jonfläkt som ska användas. Till exempel finns en elektronisk produktionsanläggning som använder många AC-ionfläktar i en sluten dammfri verkstad. Vid denna tidpunkt genereras några obehagliga lukt i en sådan miljö, vilket i stor utsträckning påverkar arbetet hos arbetarna.


Efter analys är det känt att AC-ionfläkten alstrar en liten mängd ozon när den används. Om det används i en stängd miljö, kommer det att producera mycket, vilket allvarligt påverkar arbetet hos arbetarna. Hur löser du det? Det är faktiskt också mycket enkelt, det vill säga användningen av DC-jonfläkt, DC-jonfläkt producerar inte ozon när det används, det är mycket lämpligt för användning i en stängd miljö.


Detta exempel visar också fullt ut att DC jonfläktar är mer lämpade för användning i antistatiska EPA-arbetsområden i dammfria verkstäder. Var noga med att uppmärksamma den vid framtida användning!