Hur man bedömer kvaliteten på rena kläder genom tyger

- Sep 20, 2019-

Hur man bedömer kvaliteten på rena kläder genom tyger


Det finns många tillverkare på marknaden idag som producerar rena kläder, men priserna varierar mycket. Därför hoppas jag som utövare av denna linje, även om jag inte förstår det så mycket som möjligt, att jag kan berätta den magra kunskap jag känner.


Den mest grundläggande funktionen för rena kläder är antistatisk, dammfri och stark filtrerbarhet. Idag talar jag främst om antistatisk. Först vill jag säga vad som är effekten av statisk elektricitet.

1 Skada på vår arbetsmiljö, det vill säga skador på rena rum.

2 Elektromagnetisk störning genereras, vilket resulterar i felaktig precisionsutrustning.

3 lockar partiklar, vilket orsakar förorening på produktens yta och miljö.

4 Statiska gnistor alstras vilket orsakar explosioner av brandfarliga och explosiva material.

Anledningen till att antistatiska kläder är antistatiska beror främst på tyget. Det finns två typer av antistatiska tyger på marknaden.

1 fiber för hygroskopiska ändamål

2 sammansatt spinntyp (blandad eller tillsatt ledande fiber)