ESD-armbandsmätare

- May 31, 2018-

ESD-armbandsmätare


ESD-armbandsmätaren spelar en nyckelroll. Det kan när som helst testa prestanda av armbandsband, påminna medarbetare att byta dem regelbundet för att säkerställa jämn produktion och produktkvalitet. Om företaget är utrustat med ESD-armband, är ESD-armbandsmätare därför oumbärliga.

SL-035.jpg

SL-035 armbandstester, elektrostatisk ringtester, anti-statisk armbandstester

SL-035-testeren är utformad för att utföra (funktion) testning av ESD-personliga jordningsanordningar snabbt och flera gånger.

Denna produkt används som ett av kontrollverktygen för att slutföra genomförandet av 6.1.3.2 "Överensstämmelse med verifikationskrav och verifiering av rutinmässiga inspektioner av tekniska kravplaner" i ANSI ESD S20.20.


Testparameterns fabrik har förinställts på förhand, men måste justeras för att matcha sina egna parametrar för att kunna användas. Funktionen SL-035 är enkel och bekväm. Det gröna ljuset signalerar användaren att allt är normalt. Rödljus och hörbara varningar indikerar att kretsmotståndet är för högt eller för lågt.


Wristband tester

Testaren verifierar närvaron av en väg mellan operatören, handledsremmen och jordtråden.

wrist strap tester.jpg