ESD-material för att göra ESD-kläder

- May 05, 2018-

ESD-material för att göra ESD-kläder

esd material.jpg

Det goda och dåliga ESD-materialet påverkar direkt effekten av anti-statiska kläder!
Varje dag frågar kunderna varför din ESD-kläder är dyrare än andra hem. Var är det? Det ser ut på samma sätt.
När du gör esdkläder, esd-smocks, esd-jacka, eller andra ESD-uniformer, ESD-tyg, måste använda antistatisk fiber, välj fel ledande ESD-fiber kan orsaka förorening. För närvarande finns det två typer av antistatiska fibrer som vanligtvis används, en antiskatisk fiberyta och en sammansatt spinnande antistatisk fiber.

Den kompositspinnande antistatiska fibern har en långvarig antistatisk effekt, och den normala rengöringen och rengöringen 100 gånger antistatisk effekt kommer inte att dämpas.

Baserat på min många års erfarenhet inom den antistatiska industrin skulle jag vilja berätta för alla att efter att kläderna är laddade kommer de att absorbera mycket damm och är utsatta för förorening. Kläder och mänskliga kroppar, kläder och kläder kommer också att ha företeelser av ingrepp eller gnistor.

Därför kommer elektrostatisk störning att påverka de smidiga framstegen vid bearbetningen och påverka produktens kvalitet och prestanda. Det är mycket viktigt att använda antistatiska tyger med bättre kvalitet som antistatiska kläder.