ESD Grounding Plug

- Apr 19, 2018-

ESD Grounding Plug

ESD PLUG.jpg

U.K earth bonding plug.jpg

ESD-pluggen kallas även för UK-jordbindningspluggen

Mått 65 * 60 * 50 mm.
Färg / Matrial: Gul ABS
Vikt: 80g
Anslutning till jordmotstånd 0,9-1,1M Ohms