ESD-stol och ESD-pall

- Apr 28, 2018-

ESD stol och ESD pall

anti-static chair.JPG

esd chair.JPG

Vi har ny design av ESD stolar som ESD PU skumstol nu. Priset är bättre än tidigare.

Även om vi tidigare har antagit några åtgärder som undertryckning, muddring och neutralisering i statisk elektricitetskontroll, även om vi har eliminerat statisk elektricitet och uppnått några resultat, har vi inte fullständigt eliminerat elektrostatiska faror. Efter många års analys har vi funnit att dessa metoder fortfarande hör till det förflutna. För lokal kontroll finns det alltid områden där förebyggande åtgärder inte har skyddats kan orsaka elektrostatiska faror. Därför har allround miljöelektrostatisk kontroll blivit ett nytt koncept för modern elektrostatisk kontroll. Kärnan är att eliminera möjligheten till elektrostatisk aggregering på grund av flödesfriktion i alla arbetsprocesser för all utrustning, material och personal.
För utrustning som används i produktionsverkstäder, som bänkskivor och antistatiska stolar, bör ytbehandlingsåtgärder vidtas för att effektivt ändra ytimpedansen hos olika material så att de inte kommer att generera statisk elektricitet eller statiska laddningar när de utsätts för friktion. Så idag för att kort introducera det antistatiska stolen. Den består i grunden av tre delar: antistatisk stol, antistatisk stolsstöd, antistatisk stolcasterfotkopp bestående av tre delar. Huvudprincipen är genom antistatisk stol och antistatiska skor så att människokroppen och jorden är "anslutna" eller "jordade" för att uppnå syftet med elektrostatisk urladdning.