El är Internet som alla branscher kan använda

- Jan 30, 2018-

Användningen av el har varit halvt sekel äldre än Internet och uppfinningen av datorer och Internet är mer El-baserade. Idag har både kraftigt expanderat de ekonomiska och sociala formerna av mänskligheten och djupt influerade produktion och livsstilar. Golden Power - Distribution rum isolering kuddar tillverkare

I utvecklingsprocessen finns det en sak gemensamt mellan de två som förändrats, d.v.s. för att uppnå omfattande samtrafik. Möjligheten för nätverk är från svag till stark, som är en objektiv rätt power grid utveckling. graden av sammankoppling är från låg till hög, vilket är den oundvikliga utvecklingen av utvecklingen av Internet. Om Internet i framtiden är ett bra verktyg för oss som inte kan vara utan ord, med den gradvisa utvecklingen av smarta elnät konstruktion, är El mer varje industri bör omfatta och vidareutveckling av saker. Golden Power - Distribution rum isolering kuddar tillverkare

I själva verket Kinas per capita elförbrukning är inte stort, det finns fortfarande mer än 200.000 människor inte har tillgång till el, intelligens är fortfarande stort utrymme för förbättringar. Årets regeringsrapport arbete för första gången föreslås utvecklingen av en ”Internet +” handlingsplan. Kraftindustrin jämfört med Internet, och är en traditionell bransch. Golden Power - Distribution rum isolering kuddar tillverkare

För att främja integration och innovation av Internet och andra traditionella industrier, bör vi aktivt använda nya idéer att påskynda utvecklingen av kraftindustrin och öka andelen av energiförbrukningen i slutanvändningen så att El kan verkligen spela en grundläggande roll och en bred samtrafik fördel. Industrin kan använda ”Internet”.