Edge Material åldrande Problem?

- Jan 30, 2018-

Isoleringsmaterial i drift processen, i värmen, elektricitet, ljus, oxidering, mekaniska, strålning, mikroorganismer och andra faktorer och förekomsten av en rad fysiska och kemiska förändringar, som leder till isolering elektriska och mekaniska egenskaper av försämringen, blivit åldrande. De viktigaste formerna av åldrande inkluderar miljömässiga åldrande, termiska åldrande och elektriska åldrande.

Miljömässiga åldrande, även känd som atmosfäriska är åldrande, på grund av UV, ozon, saltspray, syra och andra faktorer blöda luftföroreningar kemiska åldrande. Golden Power - isolering kuddar

Åldrande vanligare i låg spänning elektriska apparater, under inverkan av temperatur, vissa komponenter i isoleringsmaterialet fly, de inre delarna av oxidation, sprickbildning, metamorfos, hydrolys reaktion med vatten och gradvis förlorar den isoleringsegenskaper. Golden Power - isolering kuddar

Elektriska åldrande är vanligare i hög spänning elektriska apparater. Isolerande material är delvis urladdade under inverkan av hög spänning att producera starka oxid ozon, som kan lätt orsaka materialet att genomgå ozon sprickor och producera kväveoxider i kombination med fukt att producera salpetersyra, som orsakar den förfalla. Men också producera snabba laddade partiklar att attackera de isolerande material molekylerna, främja dess jonisering och fissionen, så att dielektrisk förlust ökar, materialet lokalt värme, vilket leder till värme åldrande. Golden Power - isolering kuddar