Behöver Ion Fans regelbundet underhåll

- May 23, 2018-

Behöver jonfläktar regelbundet underhåll?

För att säkerställa att jonfläkten kan upprätthålla normal drift måste den bibehållas.
Emitteren rengörs minst en gång i veckan, och jonbalansen och den statiska elimineringstiden korrigeras regelbundet.
Rengör startpunkten för startprogrammet. Vrid handtaget på tvätthuvudet medurs tills det stannar och släppa. Rotera sedan upprepade gånger tills det är rent och minst en gång i veckan. Luftinloppsnätet och joniseringsutloppsnätet ska hållas rena för att förhindra att luftflödet hindras. De kan rengöras med en mjuk borste eller tryckluft.
Detekteringsmetoden kan referera till: GB / T 17215-2002 Nivå 1 och 2 Statiska AC-aktiva energimätare
GB / T 17626.2-2006 Elektromagnetisk kompatibilitet Provnings- och mätteknik Elektrostatisk urladdning immunitetstest