Antistatisk princip för statisk eliminationsstav

- Sep 21, 2019-

Antistatisk princip för statisk elimineringstav


Förutom den statiska stången (jonstången) kan ett stort antal positivt och negativt laddade luftmassor genereras för att neutralisera laddningen som bärs på föremålet som passerar genom dess joniserande strålningszon. När objektets yta är negativt laddad drar det till sig en positiv laddning i strålningsområdet. När ytan på objektet är positivt laddad drar det till sig en negativ laddning i strålningsområdet, så att den statiska elektriciteten på objektets yta neutraliseras. För att uppnå syftet med att eliminera statisk elektricitet.

Vid användning är den statiska eliminationsstången (jonstång) utrustad med en högspänningsgenerator. Sätt i änden på den statiska elimineringsstången (jonstång) i högspänningsutgången på högspänningsgeneratorn, vrid den medurs till huvudet och anslut sedan jordledningen som ansluter den statiska stången (jonstången) till jordstången på utsidan av högspänningsgeneratorn. När du har bekräftat att jordningen är bra, sätt i högspänningsgeneratorns nätkontakt i uttaget med jordningstråden (notera högspänningsgeneratorns spänning), fixera den statiska elstången (jonstången) till rätt position och slå på högspänningsgeneratorns strömförsörjning. Du kan arbeta.