Antistatisk produkttestfall

- Sep 21, 2019-

Antistatisk produkttestfall

201809201457398341015

1) Test av handledsrem: Efter användning under en tidsperiod, på grund av kontinuerlig sträckning och böjning av handledsremmen under denna process, kommer några av ledningarna i produkten vars kvalitet inte är godkända att brytas av och därmed den antistatiska effekt kommer inte att erhållas. Personen som använder den är fortfarande inte medveten om att den har misslyckats och har utsatts för statiska känsliga delar från ESDS och orsakat elektrostatisk skada.


2) Antistatisk klädtest: Det finns många antistatiska kläder med låg kvalitet och förfalskningar på marknaden. Det måste testas före användning (främst triboelektriskt test) för att identifiera dess effektivitet. En vanlig konventionell metod är att testa ytmotstånd och elektrostatiska spänningsvärden för kläder med hjälp av en ytmotståndstestare och en elektrostatisk fälttestare. Huvudsakligen för att se om den ledande fibern är effektiv. Detaljerade metoder hänvisar till motsvarande nationella standarder.


3) Antistatiska handskar (fingerhylsa) test: Den tekniska principen är densamma som ovan, främst för att testa ytmotståndet.