ACL 380 Esd Tester

- May 10, 2018-

ACL 380 esd tester

ACL-380 resistivitetstestaren kan mäta både ytmotstånd och markmotstånd med ett brett mätområde från 10e3 ohm till 10e12 ohm med en noggrannhet på + -1 / 2-skalan.
Med hjälp av D-257-parallellelektrodavkänningsmetoden är det möjligt att enkelt och upprepade mätningar mäta olika ledningsegenskaper, elektrostatisk urladdningstyp och isolerande typytor.